Isilo esikoleni sami!

R140.00

Sibhalwe sacubungulwa yi Occupational Therapists. Lencwadi ihlose ukusiza izingane ukuzilungiselela ushintsho lwezinguquko abazobhekana nazo uma zibuyela esikolweni, ngenxa yesilo esizulazula emphakathini wazo. Lencwadi izosivezela noma izosibonisa izinhlobonhlobo zemizwa izingane ezihlangabezana nazo ekubuyeleni kwazo esikolweni nokubhekana nesimo soshintsho ezizohlangabezana nazo. Hlanganyela nalentombi nobhuti wayo ukubhekana nalesimo sokuqala uhambo lwaso lokubuyela esikolweni kuleNovel “Isilwane esikolweni sami”

Please note, pre-orders are available, however copies will only be available once at least 50 orders have been received.